Projekt
Utvecklingsprojekt - 62973

Lisää liikettä kokeilemalla

Etelä-Savon Liikunta ry

28.02.2018 - 14.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kuvaus Lisää liikettä kokeilemalla- hanke Lisää liikettä kokeilemalla- hanke pohjautuu kokeilujen kautta lisääntyvään liikkeeseen. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: living lab-ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab-toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Tarkoituksena on järjestää eri tahojen kanssa innostavia ideointihetkiä, jossa kerätään toiveita ja ideoita liikkumisen lisäämiseksi. Parhaat ideat laitetaan välittömästi kokeiluun ja onnistuneet toteutukset kerrotaan heti eteenpäin ja voidaan laittaa käytäntöön myös muualla. Tarkoituksena on myös löytää ja innostaa henkilöitä, joita liikunta ei ole ennen säväyttänyt! Miksi tämä hanke? Kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ja tukemiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten kanssa on tullut esille, että sportti-hankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien ja maaseudun liikuttamisessa innostavalla tavalla. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Tavoitteena onkin löytää maaseudun ihmisten ideoista toimintatapoja, joita voidaan käyttää vuosittain hankkeen jälkeenkin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62973

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

14.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner