Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92143

Lisäarvoa kotikosteikosta

Turun ammattikorkeakoulu Oy

04.03.2019 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja säilyttäminen, ravinteiden pidättäminen, sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen kasvattaminen perustamalla kosteikkoja Ravakka ry:n toimialueella. Toteutus tapahtuu kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen ohella myös neuvonta- ja suunnitteluapuna kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. Kosteikkojen laajuus, toteutustapa ja ensisijainen tarkoitus voi vaihdella, eikä kohteen tarvitse toteuttaa tukiohjelman ei-tuotannollisten investointien vaatimusta 0,5 % pinta-alaa valuma-alueesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92143

Startdatum

04.03.2019

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner