Hanke
Utvecklingsprojekt - 122278

Local Start Up Scenes – förstudie

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.03.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Local Start Up scenes projektet ska främja entreprenörsandan, innovations- och konkurrenskraften i samarbete mellan landsbygd och stad. Skapa flexibla och lättillgängliga mötesplatser för idéer och innovationer att mötas och vidareutvecklas, och där entreprenöriellt tänk står i centrum. Projektets mål är att byta erfarenheter, best practices och utveckla koncept för start up scener på lokalplanet genom internationellt utbyte mellan Österbotten och Skellefteå-området. Projektet ska identifiera aktörer och resurser i respektive område som kan användas för att stöda ett nätverk av lokala start up scener. Vi ska identifiera nya kreativa arbetssätt för att stötta kreativa processer runt start up scener. Modeller som motsvarar Nykarleby Innovation Center r.f (NIC) i Österbotten samt The Great Northern och Smart tillväxt projektet som verkar i området kring Skellefteå tas med som piloter och exempel på vad som eftersträvas. Projektets målgrupper är: Lokala nyföretagare, personer under 35 samt individer med innovativa idéer och intresse att utveckla idéer oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund. Projekttid: 1.4 -31.12.2020

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

122278

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kommunikation
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt