Projekt
Utvecklingsprojekt - 86394

Loimijoen vesiviesti – asukkaat mukaan vesienhoitoon

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

01.01.2019 - 06.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Loimijoen vesiviesti- asukkaat mukaan vesienhoitoon on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.-31.12.2019. Hankkeen kustannusarvio on 45240 euroa, jolle haetaan Leader-avustusta 80% eli 36192 euroa LounaPlussa ry:ltä. Hanke toteuttaa LounaPlussa ry:n kehittämisstrategian kohtaa 3.3. Ruohonjuuren järkivihreyttä. Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat ekologiselta luokittelultaan vain välttävässä ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Loimijoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan ilman merkittävien lisäresurssien kohdentamista alueen vesienhoitotyöhön ja ilman alueen toimijoiden laajaa sitoutumista vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen tarve on siis ilmeinen ja sille on vahva tuki niin Loimijoki-työryhmän jäseniltä kuin alueen kunnilta ja ELY-keskuksilta. Tämä Leader-hanke on osa isompaa Loimijoen kehittämiskokonaisuutta. Alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan osan Loimijoen kehittämistyöstä vuosille 2019-2020 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämä Leader-hanke on ensimmäinen toimintasuunnitelman mukainen rahoitushaku. Hankkeen tavoitteena on luoda Loimijoen alueen vesienhoitotyölle tunnistettava brändi ja ilme. Luotava ilme yhdistää jatkossa erillisinä hankkeina eteenpäin vietäviä toimintasuunnitelman osia ja tekee vesistötyön näkyväksi ja helposti tunnistettavaksi. Tavoitteena on osallistaa asukkaat ja alueella toimivat yhdistykset brändin suunnitteluun ja tuottaa hankkeessa sellaisia materiaaleja ja sellaista toimintaa, jonka paikalliset toimijat voivat ottaa heti käyttöön. Brändityön lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Loimijoen alueen vesien tilasta ja nostaa vesistöjen arvostusta sekä aktivoida asukkaat lähivesistä huolehtimaan. Hankkeessa luodaan vertaisverkosto vesienhoidosta kiinnostuneille asukkaille ja yhdistyksille ja toteutetaan verkoston kanssa uudenlainen vesistötapahtuma alueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

86394

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

06.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner