Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 172513

Loimijokivarren Kuituverkko

Loimijokivarren jätevesiosuuskunta

14.06.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rakennetaan valokuituverkko Huittisiin Korkeakoskelle ja osin Loimaan. Kuituyhteys Telian verkkoon hankitaan Kantatie 41 ja Korvenkyläntien risteyksen alueella sijaitsevasta runkokaapelista. Hankkeen kohderyhmänä ovat yksityistaloudet, maatilat ja muut yritykset. Alueella sijaitsee n. 60 kiinteistöä, joiden omistajista 38 on sitoutunut liittymään valokuituverkkoon. Tietoliikenneyhteydet alueella ovat hitaat ja häiriöalttiit. Samoin televisiokuvan laatu on huono ja epästabiili. Nämä ongelmat ovat ratkaistavissa rakennettavan kiinteän valokuituverkon avulla. Toimiva tietoliikenneverkko mahdollistaa etätyön tekemisen. Maatalouden tuotantoa ohjataan jo nyt varsin paljon tietoliikenneverkon välityksellä ja kehitys tähän suuntaan on kiihtyvää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

172513

Aloituspäivämäärä

14.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt