Hanke
Utvecklingsprojekt - 147129

LOKALT NU- Konsumenten i fokus!

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

30.10.2020 - 30.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet Lokalt nu! bidrar till konsumentupplysning och kunskapsöverföring samt överföring och utveckling av kulturarv (agrikultur och primärproduktion). Projektet bidrar till utvecklande av den Österbottniska landsbygd, bidrar till upplysning om betydelsen med mångsidig näringsstruktur ute på landsbygden samtidigt som den utvecklar konsumenternas kännedom om landsbygden och om den lokala matproduktionen. De rådande omständigheterna som Covid-19 pandemin har orsakat kan vara början till en våg av nytänkande. Projektets mål är att sätta konsumenten i fokus genom att förstärka insatserna och även fördjupa dem för att verkligen få ut budskapet ”Lokalt nu, direkt av producenten i morgon”. Nu eller aldrig gäller för att få en förändring i konsumentbeteenden – och mönster. Projektet Lokalt nu – konsumenten i focus! mål är konsumentupplysning. Konsumentupplysningen genom en ny typ av partnerskap, där rådgivningsorganisationen står för den faktabaserade delen om producenterna och produktionen och journalister bidrar till att lyfta fram den lokala produktionen på ett informativt och konsumentvänligt sätt (storytelling). Målet är att genom upplysning påverka och ändra konsumtionsmönster och konsumentbeteendet. Projektet vill genom upplysning öka förståelsen för landsbygden samt öka förståelsen för och informationen om den lokalt producerade maten. Genom ett samarbete med en lokal, Österbottnisk printmedia företag (konkurrens utsätts) lyfts den österbottniska satsningen för ett ändrat beteende fram i sex (6) specialnummer i pappersmedia under 2020-2021. Målet är att publicera under projektidén sex (6) tidningsnummer som innehåller fyra projektsidor i vardera nummer, upptryckta i över 50 000 exemplar per tidning. Det här innebär att via projekt publiceras över 1 miljon sidor med det kraftigaste budskap som producenterna och landsbygden har att komma med. Det här blir en satsning som ingen kan ignorera.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

147129

Aloituspäivämäärä

30.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt