Projekt
Utvecklingsprojekt - 201385

Lounais-Suomen yksityistieverkko huoltovarmuuden varmistajana

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2022 - 31.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lounais-Suomen yksityistieverkko huoltovarmuuden varmistajana -hankkeen tavoitteena on Lounais-Suomen yksityistiestön ja siltojen muodostaman liikenneinfrastruktuurin kehittäminen huoltovarmuuden tukemiseksi ja varmistamiseksi. Tavoite edistää samalla merkittävästi alkutuotantoon perustuvaa ja muuta maaseudun elinkeinotoimintaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on saattaa yksityistieverkoston kunto sellaiseksi, että yksityistiet mahdollistavat ympärivuotiset alkutuotannon kuljetukset nykyaikaisella raskaalla kalustolla. Lyhyen aikavälin tavoitteena on tehostaa yksityisteiden kunnossapitoa ja lisätä perusparannusmääriä. Parempi tiestö alentaa kuljetuskustannuksia tehostuneena ajankäyttönä ja pienempänä polttoaineen kulutuksena. Myös muut tienkäyttäjät, kuten maaseudun asukkaat, mökkiläiset ja virkistyskäyttäjät, hyötyvät merkittävästi hankkeen toimenpiteistä. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta. Hankkeessa toteutetaan yksityisteiden ja siltojen kuntokartoituksia, aktivoidaan ja neuvotaan tiekuntia, lisätään tiekuntien ja ammattilaisten osaamista yksityistieasioista sekä tehdään selvitys tulevaisuuden tienrakentamisen osaamistarpeista Lounais-Suomessa. Hankkeen toiminnan kohteena ja ensisijaisina hyödynsaajina ovat Lounais-Suomen metsänomistajat ja maatalousyrittäjät, yksityisteiden tiekunnat ja yksityisteiden perusparannus-, kunnostus-, rakentamis- ja tieisännöintipalveluja tarjoavat yritykset. Hankkeen merkittäviä hyödynsaajia ovat metsäalan yrittäjät, kone- ja kuljetusyrittäjät, yksityistiestön käyttäjät, vapaa-ajan asuntojen omistajat sekä pelastustoimi. Erityisenä hyödynsaajaryhmänä hankkeessa nostetaan esille uudet metsänomistajat ja uudet maatalousyrittäjät, jotka erityisesti hyötyvät hankkeen tarjoamista palveluista yrittäjän uransa alkutaipaleella. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja osatoteuttajana toimii ProAgria Länsi-Suomi. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2022-31.8.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 193000 €.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

201385

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner