Hanke
Utvecklingsprojekt - 178729

Loviisa kartalle

Cursor Oy

30.04.2022 - 29.04.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kotkan -Haminan seudulla on käynnissä Maaseuturahoitteinen Reitit kartalle hanke, jossa seudun olemassa olevat ulkoilu, retkeily ja pyöräilyreitit kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Outdoor active reittiportaalin alle. Hankkeen toteutusalue on Kymenlaakson maakunta. Vuoden 2021 alusta alkaen Loviisa on tullut Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy:n asiakkaaksi, jonka takia on syntynyt tarve kasata Loviisan alueen reitit samaan retkeilyportaaliin Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa. Loviisan matkailureittituotanto ja sisällön digitointi toteutetaan luontomatkailukohteiden ja palvelujen saatavuuden ja tuotteistamisen parantamiseksi. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Loviisassa vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä eli alueen matkailutuloa. Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Loviisan ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle, sähköiselle kansainväliselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja joiltain osin yhdellä tai kahdella muulla kielellä maakunnallisella matkailumarkkinoinnin sivustolla. Samalla tarkastetaan olemassa olevat tiedot ja täydennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, joka tukee kohteiden matkailullisia tuotteistusmahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178729

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt