Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 195009

Löydä Keski-Suomen maailmanperintökeskus!

Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr

01.03.2022 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Löydä Keski-Suomen maailmanperintökeskus! -hankkeen tavoitteena on tehdä toimia, joiden avulla Petäjäveden vanhalle kirkolle ja sen yhteyteen rakennettavalle Keski-Suomen maailmanperintökeskukselle saapuminen helpottuu. Tienviitoitusta lisätään eri suunnista saapuvien matkailijoiden opastamiseksi kirkolle. Tavoitteena on opasteiden avulla lisätä myös matkailukohteen huomioarvoa ohikulkijoissa sekä siten markkinoida Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja erityisesti uutta Keski-Suomen maailmanperintökeskusrakennusta näyttelysisältöineen. Lähempänä kirkkoa olevan Vanhankirkontien pysäköintipaikkaa laajennetaan ja toiminnallisuutta parannetaan ajatellen myös maailmanperintökeskuksen rakentamisaikaa. Parkkipaikan havaittavuuden ja liikkumisen turvallisuuden vuoksi olemassa olevaa puustoa poistetaan. Vanhan kirkon verkkosivuille tulevan ohjeistuksen avulla tullaan jatkossa entistä selkeämmin ohjaamaan osa liikenteestä tälle parkkipaikalle. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maailmanperintökohteessa vierailevat matkailijat sekä kohteen ohi ajavat tielläkulkijat. Hyödynsaajina hankkeessa ovat myös paikalliset, jotka voivat vierailukohteen lisääntyneen saavutettavuuden myötä markkinoida omissa verkostoissaan tulevaa maailmanperintökeskusta ja näin omalta osaltaan lisätä matkailijavirtaa maakunnassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

195009

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner