Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 201605

Löydä LH Geopark

Metsähallitus

30.04.2022 - 19.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Löydä LH Geopark -hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, Sisä-Suomen puistoalue. Osatoteuttajana toimii Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark ry. Löydä LH Geopark -hankkeen tavoitteena on parantaa koko Geopark alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä viimeistellä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin opastuskokonaisuus tienvarsiopasteista ja kohdeopasteista näyttelykonseptiin. Lisäksi hankkeella parannetaan digitaalisten kanavien saavutettavuutta ja elämyksellisyyttä sekä toteutetaan hankealueelle pyöräreittikokonaisuuden opastus ja huoltopisteet. Hanke on ylimaakunnallinen sijoittuen Satakunnan ja Pirkanmaan alueille. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, asukkaat ja matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

201605

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

19.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner