Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121653

Löydönrannan venelaiturin käyttöturvallisuuden parantaminen

Vitsiälän kyläseura ry

01.09.2020 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Löydönrannan venelaiturin käyttöturvallisuuden parantaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

121653

Startdatum

01.09.2020

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner