Projekt
Utvecklingsprojekt - 50119

Löytäjät-hanke

Rastikarhut r.y.

31.07.2017 - 08.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suunnistus on koko perheen harrastus, jonka pariin päädytään useimmiten lasten tutustuttua lajiin. Lasten harrastuksen kautta myös aikuiset alkavat monesti kokea luonnossa liikkumisen mielekkäänä. Metsäntutkimuslaitoksen suositusten mukaan kuukausittain lähiluonnossa vietetyllä viidellä tunnilla on huomattava vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Henkilöt, jotka eivät koe perinteiseen liikuntaan tarkoitettuja mahdollisuuksia tarpeeksi motivoiviksi, saavat metsästä uudenlaista intoa liikuntaan. Vuosia vähän liikkuneelle metsä on myös matalan kynnyksen liikuntapaikka. LÖYTÄJÄT -hankkeella tullaan kehittämään toimintamalli, jonka avulla lapset, nuoret ja myös aikuiset voivat löytää mielekkään tavan liikkua ja urheilla luonnossa liikkuen/suunnistaen sekä jatkaa harrastusta eri tasoilla harrastajan, kilpailijan tai seuratoimijan mielekkäissä rooleissa. Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota nuorten tukemiseen murrosiässä harrastuksen jatkamiseksi sekä opiskelun ja urheilun yhteen sovittamisessa. Lisäksi seurojen ja muiden sidosryhmien yhteistyön kehittäminen on hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

50119

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

08.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner