Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 190257

Löytänän kylätalon kunnostus ja rantakatsomon rakennushanke

Löytänän Kyläseura r.y.

01.02.2022 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Löytänän kylätalon remontti ja rantakatsomon rakentaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

190257

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner