Projekt
Utvecklingsprojekt - 147114

Luhalahden seudun kyläkirja

Luhalahden kyläseura ry

31.10.2020 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luhalahden kyläkirja -hankkeen päätavoitteena on säilyttää Ikaalisten kaupungin Luhalahden seudun eli Helteen, Isoröyhiön, Luhalahden ja Sipsiön kylien kulttuuriperintö. Ikaalisten historiaa käsittelevissä kirjoissa Luhalahden seutu mainitaan vain lyhyesti, joten tarve omalle kyläkirjalle on tiedostettu seudulla jo vuosikymmeniä. Perimätietona kulkevat kylätarinat ovat antaneet ymmärtää, että kyläkirjasta olisi mahdollista tehdä paitsi historiateos niin myös mukaansa tempaava kuvaus seudun entisistä asukkaista ja heidän elinympäristöstään. Alueen historia ulottuu esihistorialliselle ajalle, ja seutu on ollut monien tapahtumien keskiössä. Liekö siinä syy, ettei kyläkirjan kirjoitusurakkaan ole rohjettu aiemmin ryhtyä. Kyläseuran asettamalle kyläkirjatoimikunnalle oli alusta lähtien selvää, ettei kaikkea kylistä koottua aineistoa saada mahdutettua yhteen painotuotteeseen. Painettavan kyläkirjan ohella yhtä tärkeää on, että kaikki alueen historiaa koskeva materiaali tulee yhteenkootuksi ja huolella arkistoiduksi. Hankkeessa aineistolähteinä ovat kirkonkirjat, paikallishistorian kirjat, kunnalliset arkistot, sanomalehtien arkistot ml. paikallislehdet, Ikaalinen-seuran arkistot, kotiarkistot ja kyläläisten haastattelut. Aineiston kokoamisesta vastaa kyläkirjatoimikunta, mutta se on myös koko kylän asia. Kyläkirjatyö madaltaa sukupolvien välistä kuilua ja lisää seudun yhteisöllisyyttä. Kylän vanhimmat ovat tärkeässä roolissa kertomassa sekä sukunsa perimätietoa että omia kokemuksiaan tallennettavaksi nuorempien sukupolvien iloksi. Nuorille kyläkirja avaa ikkunan menneeseen, auttaa heitä ymmärtämään sukuaan sekä myös juurruttaa heitä ja uusia asukkaita Luhalahden seudulle. Vanhan isännän sanoin voi todeta: ”Ken ei mennyttä tiedä, ei tulevaakaan ymmärrä!” Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

147114

Startdatum

31.10.2020

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner