Hanke
Utvecklingsprojekt - 167294

Luhangan matkailuhanke

Luhangan Yrittäjät r.y.

16.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella kehitetään Luhangan ja lähiseudun matkailua sekä yritysten yhteistyötä erilaisin toimenpitein. Keskeiset toimenpiteet ovat matkailualan toimijoiden ja muiden yritysten kehittämistarpeiden kartoitus, uusien tapahtumien kehittäminen ja kokeilu, alueen palveluiden ja matkailun näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen muun muassa VisitLuhanka -nettisivujen luomisella, toimijoiden osaamisen lisääminen mm viestinnässä, tapahtumien järjestämisessä ja matkailupalveluiden tuotteistamisessa sekä alueen palveluita ja matkailukohteita esittelevien infotaulujen sisällön kokoaminen ja niiden sijaintipaikkojen ja lupatarpeiden selvittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167294

Aloituspäivämäärä

16.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt