Projekt
Utvecklingsprojekt - 77346

Luhju-hanke

Puujärven Vesiensuojeluyhdistys r.y.

17.09.2018 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vuosikymmenten aikana tehtyjen tutkimusten perusteella Puujärven vedenlaatu on heikentynyt. Tämä johtuu pääosin ulkoisesta kuormituksesta. Järvi on luontaisesti karu ja suhteellisen syvä, mistä syystä sisäisen kuormituksen uhka on vähäisempi. Puujärveen laskevista ojista Luhjunoja on suurin ja sen valuma-alue on lähes puolet koko järven valuma-alueesta. Luhjunojan valuma-alueella on 66 % vesistön peltopinta-alasta. Järven ulkoiseen ravinnekuormaan pystytään tehokkaimmin vaikuttamaan vähentämällä Lohjunojasta Puujärveen kertyvää ravinnemäärää (fosforia ja typpeä). Luhju-hankkeen tavoite on vähentää Puujärveen valuvia ravinteita ja kiintoainesta rakentamalla Luhjunojaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, lietetaskuja ja tulvatasanteita. Tavoitetta tuetaan myös tiedottamalla (hajajätevedet, suojakaistat ja -vyöhykkeet, kestävän kehityksen viljelymenetelmät).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

77346

Startdatum

17.09.2018

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner