Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77346

Luhju-hanke

Puujärven Vesiensuojeluyhdistys r.y.

16.09.2018 - 28.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vuosikymmenten aikana tehtyjen tutkimusten perusteella Puujärven vedenlaatu on heikentynyt. Tämä johtuu pääosin ulkoisesta kuormituksesta. Järvi on luontaisesti karu ja suhteellisen syvä, mistä syystä sisäisen kuormituksen uhka on vähäisempi. Puujärveen laskevista ojista Luhjunoja on suurin ja sen valuma-alue on lähes puolet koko järven valuma-alueesta. Luhjunojan valuma-alueella on 66 % vesistön peltopinta-alasta. Järven ulkoiseen ravinnekuormaan pystytään tehokkaimmin vaikuttamaan vähentämällä Lohjunojasta Puujärveen kertyvää ravinnemäärää (fosforia ja typpeä). Luhju-hankkeen tavoite on vähentää Puujärveen valuvia ravinteita ja kiintoainesta rakentamalla Luhjunojaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, lietetaskuja ja tulvatasanteita. Tavoitetta tuetaan myös tiedottamalla (hajajätevedet, suojakaistat ja -vyöhykkeet, kestävän kehityksen viljelymenetelmät).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

77346

Aloituspäivämäärä

16.09.2018

Loppumispäivämäärä

28.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
samhörighet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt