Projekt
Utvecklingsprojekt - 37882

LUKAS – för att bryta arbetslöshet bland unga i västra Nyland

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.

31.01.2017 - 29.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet LUKAS syfte är att bryta arbetslösheten bland svenskspråkiga ungdomar och unga med utländsk bakgrund i åldern 18-29 år och öka sysselsättningen i arbetslivet. Projektets verksamhet kommer att bestå av handledning i grupp och föreläsningar med representanter från arbetslivet som bjuds in för att föreläsa om sina yrkesliv. Projektet kommer bidra till en dubbelsidig integration bland unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland genom att öka nätverket mellan dessa grupper via gemensamma föreläsningar och gemensam grupphandledning. Inom projektet kommer en nära kontakt hållas med företagare och arbetsgivare i regionen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

37882

Startdatum

31.01.2017

Slutdatum

29.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner