Projekt
Utvecklingsprojekt - 145028

LULU – Luonnon lumoa kaikille

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

LULU-hankkeen tavoitteena on profiloida Etelä-Karjalan kohteita esteettöminä luontomatkailukohteiden edelläkävijäksi. Alueella toimivat yritykset osaavat hankkeen tuella tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita huomioiden koko palveluketjun. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota huomioiden infektioriskien minimoimisen. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja matkailuyritysten välille. Hankkeessa toteutetaan 2-3 alueelta nousevaa pilottikohdetta. Hankkeessa kehitetään uusia, esteettömiä palveluja esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan. Hyvinvointivaikutuksia voidaan mitata subjektiivisten kokemusten kautta kyselyin ennen ja jälkeen luontointerventioiden. Hankkeessa syntyvä toiminta on luonteeltaan sellaista, että se toteutuu alueella olevissa yrityksissä ja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetty esteetön matkailu ja siihen liittyvä asenteellinen työ on kaikkien saatavilla ja tarkoitettu maaseudulla asuvien ihmisten elinympäristön parantamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen aikana kaikkea toimintaa juurrutetaan sen luonnolliseen ympäristöön ja yhteistyöverkostoon. Hankkeessa on mukana palvelumuotoilun asiantuntijuutta, joka edesauttaa sitä, että hankkeessa syntyvästä toiminnasta syntyy helpommin ymmärrettäviä ja palvelumuotoiltuja tuotteita tai tekemisen tapoja. Tämä edistää toiminnan juurtumista ja tähän tietoisesti palvelumuotoilun avulla pyritään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145028

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner