Hanke
Utvecklingsprojekt - 145028

LULU – Luonnon lumoa kaikille

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

LULU-hankkeen tavoitteena on profiloida Etelä-Karjalan kohteita esteettöminä luontomatkailukohteiden edelläkävijäksi. Alueella toimivat yritykset osaavat hankkeen tuella tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita huomioiden koko palveluketjun. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota huomioiden infektioriskien minimoimisen. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja matkailuyritysten välille. Hankkeessa toteutetaan 2-3 alueelta nousevaa pilottikohdetta. Hankkeessa kehitetään uusia, esteettömiä palveluja esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan. Hyvinvointivaikutuksia voidaan mitata subjektiivisten kokemusten kautta kyselyin ennen ja jälkeen luontointerventioiden. Hankkeessa syntyvä toiminta on luonteeltaan sellaista, että se toteutuu alueella olevissa yrityksissä ja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetty esteetön matkailu ja siihen liittyvä asenteellinen työ on kaikkien saatavilla ja tarkoitettu maaseudulla asuvien ihmisten elinympäristön parantamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen aikana kaikkea toimintaa juurrutetaan sen luonnolliseen ympäristöön ja yhteistyöverkostoon. Hankkeessa on mukana palvelumuotoilun asiantuntijuutta, joka edesauttaa sitä, että hankkeessa syntyvästä toiminnasta syntyy helpommin ymmärrettäviä ja palvelumuotoiltuja tuotteita tai tekemisen tapoja. Tämä edistää toiminnan juurtumista ja tähän tietoisesti palvelumuotoilun avulla pyritään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145028

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

aktivitetsturism
må bra-turism
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt