Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 79870

LUMIMAAN JUOKSUPORTAIDEN RAKENTAMINEN

Haapaveden Urheilijat ry

01.10.2018 - 16.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hakijana toimii Haapaveden Urheilijat Ry. Haapaveden Urheilijat on monilajiseura, jonka tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seura on ollut kehittämissä erilaisissa hankkeissa liikunta- ja harrastepaikkoja ja tätä kautta on saanut arvokasta kokemusta erilaisten hankkeiden läpiviemisestä. Monilajiseura vahvuus on että toiminnan parissa on hyvin laajalti eri ammattikuntiin kuuluvia osaajia, joka helpottaa hankkeiden toteuttamista talkootöinä. Juoksuportaita on toivottu paikkakunnalle eri harrasteryhmien taholta pitkään. Haapaveden Urheilijoita on lähestytty ja pyydetty että seura lähtee toteuttamaan tätä haavetta. Juoksuportaat on erittäin monimuotoinen liikuntapaikka, jossa voi harjoitella niin kuntoilijat kuin kilpaurheilua harrastavat. Eri lajien harrastajat tekevät juoksuportaissa lajikohtaisia harjoitteita ja lumimaan ulkoilijat käyttävät lisäharjoitteena juoksuportaita. Juoksuportaat tulevat lenkkipolkujen ja lihaskuntoharjoittelupaikan yhteyteen, joka on luonnollinen jatke lumimaan ulkoliikunta-alueen rakentamiselle. Hanke toteutetaan Haapaveden Urheilijat ry:n toimesta. Urheiluseura vastaa hankkeen yksityisrahan toteutumisesta, väliaikaisesta rahoituksesta sekä tekee tarvittavat talkootyöt yhteistyössä paikallisten porrasjuoksuharrastajien kanssa. Talkootöinä tehdään alueen tarvittavat raivaustyöt, portaiden perustan tasaamisen miestyöt, portaiden rakentaminen ja tarvittavien opasteiden valmistus ja asennus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

79870

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

16.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner