Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 204799

Lumimuutos kalanjalostus 2022

Lumimuutos Osuuskunta

25.05.2022 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on kalanjalostus- ja huoltotilan remontointi sekä kalanjalostustilan varustelu -hanke.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021 - 2027

Projektnummer

204799

Startdatum

25.05.2022

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner