Projekt
Utvecklingsprojekt - 93073

Lumolaidun-verkosto

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.03.2019 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lumolaidun-verkosto hanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä. Luonnon monimuotoisuus näkyy erityisesti luonnonlaitumilla, jotka vaativat hoitoa säilyttääkseen monimuotoisuuden. Laidunnus on tehokkain hoitokeino. Suomen ympäristökeskuksen viimeisessä uhanalaiskartoituksessa kaikki perinnebiotoopit todettiin uhanalaisiksi. Tavoitteena on, että kuluttajien ja maataloustuottajien tietoisuus aiheesta lisääntyy ja sitä kautta alueiden arvostus. Lumolaidun -verkosto hanke on hyvin käytännönläheinen. Verkoston tiloilla voi konkreettisesti tutustua luonnonlaidunnuksen tuomiin hyötyihin. Hankkeen aikana tiloilta kartoitetaan ja selvitetään luonnonlaitumien tuomaa monimuotoisuutta koskien niin maaperää, kasvillisuutta, pölyttäjiä ja muita hyönteisiä sekä lintuja. Kartoitusten tuloksia hyödynnetään tilojen palvelujen ja tuotekuvan kehittämisessä. Tavoite on, että verkoston toiminnan jatkossa takaavat tilakohtaiset kannattavat, luonnonlaitumiin liittyvät palvelut. Verkosto toimii Pirkanmaalla ja se palvelee niin kuluttajia, maataloustuottajia, opiskelijoita, tutkijoita kuin muita luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneita tahoja. Pirkanmaa on sekä luonnon olosuhteiltaan että sijainniltaan edustava alue. Toivottavaa on myös, että hyväksi havaitut tulokset leviävät laajalti niin Pirkanmaalle kuin muuallekin ja vastaavia verkostoja syntyy myös muihin maakuntiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93073

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner