Hanke
Utvecklingsprojekt - 167655

Lumotaito

ProAgria Etelä-Suomi ry

30.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maatalous pystyy lisäämään omilla valinnoilla luonnon monimuotoisuutta. Ekologinen siirtymä luontoa hoitavaan ja luonnon prosesseista oppivaan maatalouteen tarvitsee tuekseen uuden tutkimustiedon muotoilua viestinnän ja vertaisoppimisen keinoin, laajaa tiedon jalkauttamista sekä maatalousmaahan liittyvien toimijoiden verkottumista yli sektorirajojen. Aihe on noussut voimakkaasti yleiseen keskusteluun ja tutkimustulokset myös Suomesta ovat hälyttäviä. Luontokadon kiihtyminen on todennettu useissa tutkimuksissa. Tunnistetusta ongelmasta ja siihen reagoivista toimenpiteistä huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee edelleen. Tuloksellisimmiksi toimenpiteisiksi ovat osoittautuneet sellaiset, joihin sisältyy laaja, monialainen ja monitieteinen yhteistyö, vaikuttava tiedontuotanto ja riittävä rahoitus. Tämä hanke toteuttaa tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, elinympäristöjen ja lajien tilan parantamista uutta tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä jalkauttamalla, sekä näillä toimilla ekologista siirtymää tukemalla. Toimenpiteet kohdistuvat maatalousympäristöihin ja niitä ylläpitävään viljelijäväestöön. Hankkeessa lumotieto muutetaan lumotaidoksi. Ajankohtainen aihepiiri vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin eli luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja luontokadon estämiseen. Maatilat hyötyvät ensimmäisten joukossa toimivista ekosysteemipalveluista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167655

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

husdjursproduktion
jordbruk
kulturlandskap
miljö
naturens mångfald
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt