Projekt
Utvecklingsprojekt - 167655

Lumotaito

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.10.2021 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalous pystyy lisäämään omilla valinnoilla luonnon monimuotoisuutta. Ekologinen siirtymä luontoa hoitavaan ja luonnon prosesseista oppivaan maatalouteen tarvitsee tuekseen uuden tutkimustiedon muotoilua viestinnän ja vertaisoppimisen keinoin, laajaa tiedon jalkauttamista sekä maatalousmaahan liittyvien toimijoiden verkottumista yli sektorirajojen. Aihe on noussut voimakkaasti yleiseen keskusteluun ja tutkimustulokset myös Suomesta ovat hälyttäviä. Luontokadon kiihtyminen on todennettu useissa tutkimuksissa. Tunnistetusta ongelmasta ja siihen reagoivista toimenpiteistä huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee edelleen. Tuloksellisimmiksi toimenpiteisiksi ovat osoittautuneet sellaiset, joihin sisältyy laaja, monialainen ja monitieteinen yhteistyö, vaikuttava tiedontuotanto ja riittävä rahoitus. Tämä hanke toteuttaa tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, elinympäristöjen ja lajien tilan parantamista uutta tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä jalkauttamalla, sekä näillä toimilla ekologista siirtymää tukemalla. Toimenpiteet kohdistuvat maatalousympäristöihin ja niitä ylläpitävään viljelijäväestöön. Hankkeessa lumotieto muutetaan lumotaidoksi. Ajankohtainen aihepiiri vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin eli luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja luontokadon estämiseen. Maatilat hyötyvät ensimmäisten joukossa toimivista ekosysteemipalveluista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167655

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner