Projekt
Utvecklingsprojekt - 296279

Lumovoimaa kulttuurista

Rantasalmen kunta

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tuotetaan uudenlaista alueellista kulttuurialan ammattilaisten, harrastajien ja yhdistysten välistä yhteistyötä kulttuuritarjonnan toteuttamisessa. Yhteistyön tuloksena syntyy rikkaampaa ja laajempaa alueellista kulttuuritarjontaa, josta hyötyvät niin kuntien asukkaat, kesä- ja monipaikka-asukkaat kuin turistitkin. Alueellinen identiteetti, yhteisöllisyys ja kokemus osallisuudesta vahvistuvat. Tapahtumissa huomioidaan erityisesti myös haja-asutusalueilla asuvat, joilla on huonot mahdollisuudet päästä kuntakeskuksissa järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtumia viedään yllättäviin paikkoihin: kylätaloille, kouluille, päiväkoteihin, palvelutaloihin, metsään, puistoon, koteihin. Tapahtumissa hyödynnetään uutta teknologiaa mm. virtuaalisten kulttuurisisältöjen hyödyntäminen digilaitteiden kautta. Hankeyhteistyötä tehdään myös muiden alueella toimivien kulttuurihankkeiden kanssa (Kulttuuri Itää- ja Sillanrakentajat). Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää alueen elinvoimaisuutta; toisaalta tarjoamalla kulttuurin tuottajille lisää työllistymismahdollisuuksia ja toisaalta lisäämällä alueen veto-, pito- ja lumovoimaa sekä matkailullista houkuttavuutta, mikä näkyy myös alueen palveluntuottajien tuloissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa. Rantasalmen kunta hallinnoi hanketta ja yhteistyökumppanit ovat Joroinen, Juva ja Sulkava. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 9/2024 - 3/2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

296279

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner