Hanke
Utvecklingsprojekt - 66815

Lumovoimaa! Luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi

Metsähallitus

30.04.2018 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on edistää luonnonhoitoyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia Uudenmaan ja Kymenlaakson luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoidon toteuttamista tavoitellaan lisäämällä yhteistyötä, kehittämällä suunnittelukäytäntöjä sekä lisäämällä osaamista ja tietoa. Hankkeen tuloksena alueen yrittäjien ansaintamahdollisuudet ja osaaminen paranevat ja kohdealueen luonnonsuojelualueita hoidetaan ja käytetään kestävästi ja paikallislähtöisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66815

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt