Projekt
Utvecklingsprojekt - 143703

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille!

Metsähallitus

01.03.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille! -hankkeen tarkoituksena on edistää luonnonhoitoyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia Uudenmaan luonnonsuojelualueilla. Hanke on jatkoa 01.05.2018-31.12.2020 toimineelle Lumovoimaa! Uudellemaalle ja Kaakkois-Suomeen -hankkeelle. Luonnonhoidon toteuttamista tavoitellaan lisäämällä yhteistyötä, kokeilemalla uusia viestintämenetelmiä sekä lisäämällä osaamista ja tietoa. Hankkeen tuloksena alueen yrittäjien ansaintamahdollisuudet ja osaaminen paranevat, kohdealueen luonnonsuojelualueita hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä paikallislähtöisesti. Perinnebiotooppien luonnonhoitoa ja laidunyrittäjyyttä edistetään mm. laiduntapaamisilla, -valmennuksilla ja viestimällä aktiivisesti painetun ja sosiaalisen median kanavissa. Hankkeessa ideoidaan uusia työ- ja tuotteistamismahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja etsitään uusia laidun- tai niittokohteita Uudenmaan luonnonsuojelualueilta. Perinnemaisemien luonto tarvitsee säilyäkseen aktiivista hoitoa. Laiduneläimensä tai niittokoneensa luonnonlaitumelle vievä maaseutuyrittäjä on avainasemassa arvokkaan luonnon säilymisessä. Lumovoimaa! -hankkeen toteutuksesta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä ProAgria Etelä-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143703

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner