Projekt
Utvecklingsprojekt - 22170

LuoLi Luonnosta liiketoiminnaksi

Itä-Lapin kuntayhtymä

01.08.2016 - 25.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LuoLi - Luonnosta liiketoiminnaksi ­hanke on Itä­Lapin (Itä-Lapin kuntayhtymän neljä jäsenkuntaa Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi sekä lisäksi Sodankylä) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston (LAO) yhteistyöhanke, jossa kartoitetaan luonnontuotealan yritystoiminnan ja koulutuksen kehittämismahdollisuuksia eri toimijoiden välisessä yhteistyössä niin, että resurssiviisailla toimintatavoilla saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia sekä välittömästi että pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on parantaa pientä luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä rajapintayhteistyötä lisäämällä. Hankeaika on 1.8.2016 ­ 31.7.2017 ja hankkeen budjetti on 241 285 €. Hankkeessa tehdään useita kartoituksia, mm. keräysvarastotoiminnan sekä viljelyn ja sadonkorjuun kehittämiseksi ja näytemaan perustamiseksi, lisäksi kartoitetaan luonnontuotealan kehittämiseen soveltuvat olemassa olevat ja uudet tarvittavat koulutus­ ja yritystilat Lapin oppilaitoksissa ja Itä­Lapissa. Yritysten yhteistyön lisäämiseksi kartoitetaan sopivia veturiyrityksiä Lapista ja muualta. Luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeita kartoitetaan erityisesti kasvu- ja kehittämisorientoituneiden yritysten osalta Lapissa. Hankkeessa tehtyjä kartoituksia käytetään myös laadittaessa kolmivuotinen suunnitelma luonnontuotealan kehittämiseksi Itä-Lapissa. Pitkän tähtäimen käytännön tavoite on Lapin luonnontuotteiden jalostusasteen nosto. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien, kehittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tekemisen tapoja ja käytäntöjä. Tiedonvälityksessä yhteistyötä tehdään erityisesti Luonnonvarakeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun Lutunen-hankkeen kanssa, jotta uusin tieto saadaan yrittäjien käyttöön. LuoLi-hankkeen tulokset tulevat olemaan käytettävissä laajasti luonnontuotealan kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22170

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

25.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner