Projekt
Utvecklingsprojekt - 120289

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi

Luonnonvarakeskus

31.03.2020 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutoksen hillintätoimien kiireellisyys on nostanut ruoantuotannon yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Maataloudelta odotetaan yhä suurempaa ilmastokestävyyttä, kykyä sitoa hiiltä maaperään ja kasvihuonekaasujen päästöjen hillitsemistä ilmakehään monimuotoisen keinovalikoiman avulla. Paine maatalouden ilmastokestävyyden parantamiseen on lisännyt viljelijöiden kiinnostusta maan hoitoa kohtaan ja monia luomutuotannossa jo pitkään käytössä olleita menetelmiä hyödynnetään yhä yleisemmin myös tavanomaisessa maataloustuotannossa. Maataloutemme on siirtymässä kohti regeneratiivista eli uudistavaa viljelyä, jonka keskiössä on viljelymaan viljavuuden ylläpito ja sen nostaminen. Laajemmin käsitettynä regeneratiivinen maatalous viittaa systeemin kykyyn uudistaa omat resurssinsa. Luomutuotanto on jäänyt sivurooliin siinä julkisessa keskustelussa, jota Suomessa on viime aikoina käyty regeneratiivisesta viljelystä. Näin on käynyt siitäkin huolimatta, että monet menetelmät ovat luomussa jo pitkään hyödynnettyjä. Luomutuotannon täytyy kehittyä, jotta sen asema kestävän ruoantuotannon sertifioituna tuotantotapana säilyy ja vahvistuu entisestään globaalissa ruokajärjestelmässä. Luomuviljelyn kehittäminen edellyttää siirtymistä kohti regeneratiivista viljelyä tutkimusperustaisesti ja käytännön toimintaympäristöä ymmärtäen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläsavolaista luomuosaamista erityisesti regeneratiivisen tuotannon suunnassa, ja nostaa sen profiilia valtakunnan tasolla. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja testata regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen ja luomutiloilla tehtävien käytännön kokeilujen avulla. Hankkeen tuloksena syntyy olemassa olevaan tutkimustietoon ja tilakokeissa kerättyjen kokemuksiin perustuvaa luomuviljelijöitä palvelevaa opasmateriaalia regeneratiivisen viljelyn toteuttamisesta eri tuotantosuunnilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

120289

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner