Hanke
Utvecklingsprojekt - 21584

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2016 - 16.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteet Keski-Suomen luomuhankkeelle Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa koulutushankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla käytännössä kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä sekä monipuolistaa ja tuottaa lisää luomuyrittäjiä, - tuotteita ja - tietoutta markkinoille. Tavoitteena on myös saada luomuna tuotettu tavara luomuna markkinoille asti. Samalla syvennetään alueellista yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, neuvojien, koulutuksen, luomuviljelijöiden ja luomuketjun jäsenten kesken. Hankkeessa haetaan ratkaisuja luomutuotannon ongelmakohtiin tutkitun ja kokemusperäisen tiedon avulla tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa rakennetaan luomutuoteketjuja alkutuottajalta jalostuksen ja kuljetuksen kautta kauppaan, suurkeittiöön tai kuluttajalle ja näin synnyttää uusia luomutuotteita. Luomu- ja luomujatkojalostajia, niin nykyisiä kuin potentiaalisia uusia luomutoimijoita, koulutetaan pienryhmissä, pellonpiennarpäivissä, opintomatkoilla ja itseopiskellen verkko-opinnoissa. Koulutusmateriaaleiksi kootaan, tuotetaan ja jaetaan uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä hyviä käytänteitä. Tavoitteena on saada luomutuotannon menetelmät tutkimuksesta nopeasti käytäntöön. Erilaisten koulutuskokonaisuuksien avulla edistetään luomuviljelijöiden yhteistyötä, ratkotaan luomuviljelyyn liittyviä tuotantoteknisiä ongelmia ja opintomatkojen kautta benchmarkataan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Luomuviljelijöitä koulutetaan uusien digitaalisten menetelmien, kuten verkkokaupan ja somen hyödyntämisessä tuotteiden markkinoinnissa ja verkostoyhteistyössä. Yhtenä tavoitteena on myös tukea toimivaa keskisuomalaista ja asiakaslähtöistä luomuverkostoa, joka toteutuu yhteistyön tiivistämisen ja yhteishengen luomisen sekä tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21584

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

16.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

eko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt