Projekt
Utvecklingsprojekt - 21584

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2016 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteet Keski-Suomen luomuhankkeelle Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa koulutushankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla käytännössä kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä sekä monipuolistaa ja tuottaa lisää luomuyrittäjiä, - tuotteita ja - tietoutta markkinoille. Tavoitteena on myös saada luomuna tuotettu tavara luomuna markkinoille asti. Samalla syvennetään alueellista yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, neuvojien, koulutuksen, luomuviljelijöiden ja luomuketjun jäsenten kesken. Hankkeessa haetaan ratkaisuja luomutuotannon ongelmakohtiin tutkitun ja kokemusperäisen tiedon avulla tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa rakennetaan luomutuoteketjuja alkutuottajalta jalostuksen ja kuljetuksen kautta kauppaan, suurkeittiöön tai kuluttajalle ja näin synnyttää uusia luomutuotteita. Luomu- ja luomujatkojalostajia, niin nykyisiä kuin potentiaalisia uusia luomutoimijoita, koulutetaan pienryhmissä, pellonpiennarpäivissä, opintomatkoilla ja itseopiskellen verkko-opinnoissa. Koulutusmateriaaleiksi kootaan, tuotetaan ja jaetaan uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä hyviä käytänteitä. Tavoitteena on saada luomutuotannon menetelmät tutkimuksesta nopeasti käytäntöön. Erilaisten koulutuskokonaisuuksien avulla edistetään luomuviljelijöiden yhteistyötä, ratkotaan luomuviljelyyn liittyviä tuotantoteknisiä ongelmia ja opintomatkojen kautta benchmarkataan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Luomuviljelijöitä koulutetaan uusien digitaalisten menetelmien, kuten verkkokaupan ja somen hyödyntämisessä tuotteiden markkinoinnissa ja verkostoyhteistyössä. Yhtenä tavoitteena on myös tukea toimivaa keskisuomalaista ja asiakaslähtöistä luomuverkostoa, joka toteutuu yhteistyön tiivistämisen ja yhteishengen luomisen sekä tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21584

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

eko

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner