Projekt
Utvecklingsprojekt - 84593

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luomussa vara parempi - ruokaa ja digi hyötykäyttöön ¿ hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto maatiloilla ja Luomuruoka ammattikeittiöissä. Tavoitteena on luomutuotannon ja luomuruuan määrän kasvu, yhteistyön ja osaamisen sekä kokeilukulttuurin lisääminen ja olemassa olevien digisovellusten ja ¿tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Ensisijainen kohderyhmä ovat luonnonmukaisen ruokajärjestelmän alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Kaikki hankkeessa syntyvät tulokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Hankeosapuolet ja hankkeen toteuttamisessa mukana olevat yritykset hyötyvät tiivistyvästä yhteistyöstä ¿ yhdessä tekemisen ja toisilta oppimisen kautta saadaan lisäarvoa toimintaan. Alan opiskelijat ovat mukana hankkeen toiminnassa ja tuovat tulevaisuuden ammattilaisten näkemykset mukaan työskentelyyn. Hämäläisen luomun tiekartta tuo esiin yhteiset tavoitteet ja tahtotilan luomuntuotannon ja luomuruuan kehittämiseksi myös jatkossa. HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila tuottaa tietoa luomukasvinviljelystä ja lypsykarjasta kaikkien toimijoiden käyttöön alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa muodostetut luomulihan toimitusketjut mahdollistavat laajamittaisen luomulihan käytön ammattikeittiöissä. Luomuasiantuntijoiden osaaminen lisääntyy ja tilojen toimintatapojen sparraaminen parantaa tilojen osaamista ja sitä kautta tuotannon kannattavuutta. Hämäläisen luomun näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät ja asenteet luomua kohtaan muuttuvat niin, että luomu nähdään varteenotettavan vaihtoehtona. Konkreettinen kansainvälinen yhteistyö lisääntyy erityisesti tanskalaisten luomutoimijoiden kanssa. Hanke on yhteistyöhanke ja sen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (hakija), Luonnonvarakeskus Luke, ProAgria Etelä-Suomi ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankeperheeseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84593

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner