Projekt
Utvecklingsprojekt - 35714

Luomuviljan ketjut vientikuntoon ¿ tuottajien ja jalostajien yhteistyö toimitusketjua virittämään

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01.03.2017 - 27.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Uudet ruokainnovaatiot, kuluttajien ruokatietoisuuden lisääntyminen ja Suomen vientiponnistelut maailmalla ruokaviennin kehittämiseksi ovat luoneet edellytykset nostaa Suomi korkealaatuisen ruoan tuotanto- ja vientimaaksi. Korkealaatuisten, hyvin brändättyjen viljatuotteiden vienti ja toisaalta myös vaativammaksi muuttuva kotimarkkina asettavat viljatuotteiden valmistajille haasteen: raaka-aineen laatuvaatimuksista ei voi joustaa, raaka-ainetta ei ilman maineen (ja rahan) menetystä korvata vaikkapa tuontiviljalla. Tämä tarkoittaa sitä, että koko toimitusketjun, lähtien tiloilta jalostajien kautta kauppaan ja vientiin, tulisi vastata laadun, joustavuuden, toimitusvarmuuden kuin kustannustehokkuuden vaatimuksiin. Tarvitaan uusia, tehokkaita maatilalta vientiin ja kuluttajalle ulottuvia aktiivisessa yhteistyössä toimivia toimitusketjuja, joissa jokainen ketjun osa ymmärtää mahdollisimman hyvin roolinsa ja vastuunsa kokonaisuudessa ja pystyy eri tilanteissa toimimaan toimitusketjun hyväksi. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja aktivoida maaseudun luomuviljan tuotantoon ja jalostamiseen liittyvien yrityksiä rakentamaan yhteistyössä keskenään ja erityisesti vientiin suuntautuvien yritysten kanssa toimintamalleja ja organisaatioita, joissa ketjun toimijoiden roolit ja toimintatavat vastaavat parhaalla tavalla toimitusketjun haasteisiin. Päätavoite jakautuu neljään osatavoitteeseen:1) Kartoittaa ja kuvata pilottitutkimuksena luomukauran toimintaympäristön ja toimitusketjujen toimintatavat, ominaispiirteet, ongelmakohdat ja liittymät, 2) Kartoittaa muiden Kaakkois-Suomea koskevan luomuviljatuotannon toimitusketjujen erityisominaisuudet ja -tarpeet, 3) Kehittää toimitusketjun toimintamalliaihioita ja potentiaalisia tuottajaorganisaatioiden rooleja sekä 4) Aktivoida ja auttaa toimitusketjuja rakentamaan toimintamalliaihioista omaan ympäristöönsä sopivat toimintamallit, organisaatiot ja roolitukset. Hankkeen toteuttaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35714

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

27.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner