Projekt
Utvecklingsprojekt - 266057

Luonnon Kutsu

Ampun 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnon Kutsu -hanke toteutetaan Ampun 4H ry:n toimesta. Tärkeinä yhteistyötahoina hankkeessa ovat Orimattilan kuntaorganisaatiot, nuorisopalvelut, koulut ja oppilaitokset. Hankkeella kehitetään kestäviä ja pysyviä luontoympäristöä hyödyntäviä toimintamuotoja edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Hankkeessa hyödynnetään luontoa moninaisena oppimisympäristönä osallistaen lapsia ja nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lähtökohtana on ulkoilmaelämä. Päätavoitteena on luonnosta ja ulkoilusta nauttiminen sekä ulkoilevan ja lii-kunnallisen elämäntavan omaksuminen. Tavoitteena on innostaa lapsia, nuoria ja perheitä luonnossa liikkumiseen ja ulkoiluun sekä edistää vetovoimaista, pitovoimaista ja lumovoimaista Päijät-Hämettä. Lähiluonto ja paikalliset luontokohteet ovat toiminnalle tärkeitä oppimisympäristöjä, joissa tavoitteena on luoda kokemuksia kiireettömästä ulkoilmaelämästä ja syventää luontosuhdetta. Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina lasten ja nuorten hyvinvointi kohentuu ulkoilmaelämän ja positiivisten luontokokemusten vaikutuksista. Tuloksina paikalliset luonto- ja kotiseutukohteet elpyvät ja virkistyvät lisäten Päijät-Hämeen pitovoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja lumovoimaisuutta. Hankkeessa tavoitellaan lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä, mutta myös perheet ovat kohderyhmänä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myös kunnat, paikalliset yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt ja muut toimijat, jotka hyötyvät siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee ja myös hankkeen myötä tulevaisuudessa paikallisten nuorten työllistäminen luonnontuotealalle edistyy ja syrjäytyminen vähenee. Hanke toteutetaan Orimattilan kunnassa vuoden 2024 aikana selvitystyönä ja pilotointina, joka luo kestävän pohjan hankkeen kehittämiselle jatkohankkeena. Hanke toimii kartoituksena sille, millaisia luontoa hyödyntäviä toimintamalleja voidaan kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266057

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner