Projekt
Utvecklingsprojekt - 258881

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöissä

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n (Virho) hankkeessa suunnitellaan ja valmistellaan kunnostustoimenpiteitä joki- ja purouomissa Karjaanjoella ja Uskelanjoella, joka kuuluu Leader Ykkösakselin toiminta-alueeseen. Hankkeessa välitetään tietoa ja lisätään asukkaiden ja maanomistajien osaamista, yhteistyötä ja kiinnostusta vesien tilaan ja vesistöjen tilan parantamiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena on elvyttää jokien arvokalojen ja ravuston elinmahdollisuuksia sekä parantaa vesistöjen tilaa ja vedenlaatua ja näin edesauttaa kestävän kehityksen toteutumista ja lisätä monimuotoisuutta. Hanke lisää Karjaanjoen ja Uskelanjoen ja sen sivupurojen virkistyksellistä ja kalataloudellista merkitystä. Lisäksi vieraslajeja tullaan poistamaan toiminta-alueella ja opastamaan maanomistajia vieraslajien poistossa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258881

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner