Projekt
Investeringsprojekt - 258943

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöissä

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) hankkeessa kunnostetaan Karjaanjoen ja Uskelanjoen joki- ja purouomia. Hankkeen tavoitteena on elvyttää Karjaanjoen ja Uskelanjoen arvokalojen ja ravuston elinmahdollisuuksia sekä parantaa vesistöjen tilaa ja vedenlaatua. Samassa vesistöjen taloudellinen arvo ja arvostus kasvavat sekä mm. mökkitonttien arvo nousee. Tavoitteena on myös luoda yhteisöllisyyttä vesistöjen varsille ja antaa tietoa vesienhoidosta maa- ja vesialueen omistajille. Tärkeimmät tavoitteet hankkeessa on suorittaa virtavesikunnostuksia joki- ja purouomissa. Käytännössä tämä tarkoittaa kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamista sopiviin alueisiin vesistöissä. Kunnostuksien tarkoitus on palauttaa perkauksilla uomista tuhotut elin- ja lisääntymisalueet. Kunnostuksilla voidaan myös viimeistellä esim. viranomaiskunnostettuja alueita tai huoltaa aikaisemmin kunnostettuja kohteita. Hanke myös poistaa vieraslajeja toiminta-alueellaan ja opastaa maanomistajia vieraslajien poistossa. Toteutustapana voivat olla talkookunnostukset, konetyö ja myös työttömien palkkaaminen kunnostuksiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258943

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga investeringar i biologisk mångfald

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO6

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner