Projekt
Utvecklingsprojekt - 265282

Luonnon monimuotoisuus lautasella

Turun yliopisto

- 30.03.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonto on yksi suomalaisen matkailun kärkiteemoista, mutta sitä uhkaavat sekä ilmastonmuutos että luontokato. Varsinais-Suomen matkailulle keskeinen Saaristomeri on yksi luontokadon ensimmäisistä uhreista. Selviytyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä täytyy varsinaissuomalaisen matkailun ryhtyä toimenpiteisiin Saaristomeren pelastamiseksi. Näin matkailu pystyy osaltaan hyvittämään omaa luontojälkeään sekä varmistamaan oman jatkuvuutensa. Luonnon monimuotoisuus lautasella -hankkeessa yhdistetään matkailun ja ruokaketjun toiminta uudella tavalla suojelemaan Saaristomeren luontoa. Ruokaketju on luontokadun yleinen ja Saaristomeren tilan heikentymisen erityinen aiheuttaja, ja juuri siksi voidaan harkituilla ruokavalinnoilla ehkäistä luontokatoa. Hankkeessa kehitetään matkailun ruokatoimijoille oma hankintakriteeristö, jota käyttämällä vähennetään Saaristomeren luontokatoa. Kriteeristö kehitetään helppokäyttöiseksi, ja sen kehittämisessä huomioidaan kustannus- ja makutekijät. Hankintakriteeristö kehitetään yhteistyössä ruokaketjun toimijoiden kanssa vastaamaan Varsinais-Suomen luonnon ja alkutuotannon erityispiirteitä. Kriteeristön avulla on mahdollista valita kestäviä ruoka-aineita sekä kehittää ruoka- ja tarjoilukonsepteja, jotka vähentävät luontokatoa. Näissä huomioidaan erityisesti rehevöittävät päästöt, uudistava viljely, perinnemaisemien suojelu sekä vaihtoehtoiset proteiinilähteet ja hybridireseptit, joille on tällä hetkellä suuri tarve. Kriteeristö pilotoidaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ruoka- ja matkailutoimijoiden kanssa, minkä jälkeen sitä levitetään kansallisen tason käyttöön yhdessä alan kattojärjestöjen kanssa. Kolmivuotinen hanke tapahtuu yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston Biodiful-hankkeen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265282

Slutdatum

30.03.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner