Hanke
Utvecklingsprojekt - 167762

Luonnon tuotteet -kehittämishanke

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry

31.07.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset): Luonnosta saatavaa hyvinvointia halutaan tuoda nuorten elämään perinteisemmin keinoin. Erityisinä teemoina korostetaan luonnosta saatavaa ravintoa, lähiruokaa, kalastusta ja metsänhoitoa. Luonnontuote alan (villiyritit, metsämarjat ja sienet) kehittäminen keruuseen, tuotteiden käsittelyyn ja jatkojalostukseen sekä metsänistutus- ja taimikonhoito koulutukset nuorille. Opetetaan kalastuksen eri menetelmiä nuorille mm. verkkokalastus, katiskakalastus, nuottaus, virvelöinti, kalastusvälineiden tekoa sekä järvikalojen jatkojalostusta (mm. särkien, ahvenien ja muikkujen purkitus). Hankkeen koulutuksissa eri sukupolvet opettavat kohderyhmälle erilaisia • kalastusmenetelmiä, • kalastusvälineiden tekoa, • kalastuksen jatkojalostusta • luonnontuotteiden keruuta, • luonnontuotteiden käsittelyä • luonnontuotteiden jatkojalostusta (esim. marjajauhot) • metsänhoitoa. Hankkeessa työllistetään nuoria työpalvelun kautta tai he voivat toimia yrittäjinä. Hankkeessa työllistetään kuusi 14-28 -vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen mm. opetusvideot. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 7 kpl (metsänistutus ja työturvallisuus, taimikonhoito ja työturvallisuus, villiyrttien keruu ja jatkojalostus, sienineuvonta ja marjojen jatkojalostus sekä työelämävalmennus, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä, ilman kesätöitä jääneiden nuorten ohjausta ja työllistymistä sekä kannustetaan kokeilemaan yrittäjyyttä. Nuorille järjestetään työelämävalmennus koulutus työpalveluun tuleville nuorille, yrityskurssi ja yritysjatkokurssi (sis. markkinointi ja tuotteistaminen) yrittämisestä kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167762

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Etablering av företagsverksamhet
Jämställdhet
klimatförändring
miljö
naturens mångfald
naturprodukter
nätverk
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt