Projekt
Utvecklingsprojekt - 179201

Luonnonmarjat talteen säädataa hyödyntäen (MARJASÄÄ)

Luonnonvarakeskus

31.12.2021 - 29.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnonvarakeskus ja yksi sen edeltäjäorganisaatioista, Metsäntutkimuslaitos, ovat tehneet marjasatoseurantaa 90 – luvulta lähtien. Tämän seurannan keskeisenä tuotoksena on MASI - aineisto, jossa on yli 30 000 kasvupaikkakohtaista havaintoa mustikan, puolukan ja suomuuraimen sadonmuodostuksesta kukasta kypsään marjaan. MASI - aineistoon voidaan yhdistää Ilmatieteen laitoksen hila-aineisto, mikä on koko maan kattava tasavälinen ruudukko jonka jokaiseen ruutuun (ruudun koko on vähintään 10 x 10 km) lasketaan alueellisen interpolointimenetelmän avulla halutun säätä kuvaavan suureen, kuten lämpötilan, arvo. Yhdistämällä nämä kaksi aineistoa, hila-aineiston säädatat ja MASI – aineiston marjasatodatat, voidaan mallintaa säätekijöiden vaikutuksia luonnonmarjojen sadonmuodostukseen ja jalostaa nämä mallit edelleen teemakartoiksi, jotka ennustavat hyvien luonnonmarjasatojen sijoittumisen. Hankkeessa mallinnetaan säätekijöiden vaikutukset luonnonmarjojen (mustikka, puolukka, suomuurain) sadonmuodostukseen MASI – aineistoa ja Ilmatieteen laitoksen sääaineistoa hyödyntäen. Satomallien jalostamiseksi kartta - aineistoiksi luodaan algoritmi, jotta karttoja voidaan tuottaa vuosittain. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat 1) Luonnonvarakeskuksen marjasatoaineistojen ja Ilmatieteen laitoksen sääaineistojen yhdistäminen 2) Marjasatomallien laatiminen 3) Marjasatomallien verifiointi maastotutkimuksin ja 4) Mallien soveltamisalgoritmin luominen teemakarttojen laatimista varten. Edellä mainittuja teemakarttoja julkaistaan vuosittain Luonnonvarakeskuksen www-sivuilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179201

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

29.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner