Hanke
Utvecklingsprojekt - 76325

Luonnonraaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 20.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonnonraaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa -selvityshankkeessa tehdään Uudellemaalle toimialaselvitys, jossa kartoitetaan kosmetiikkayritysten luonnonraaka-aineiden tarvetta ja kysyntää. Hankkeessa selvitetään eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista käyttää luonnonraaka-aineita sekä kehittämistarpeita raaka-ainejalostustukselle kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta Uudellamaalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76325

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
innovation/försök
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt