Hanke
Utvecklingsprojekt - 29719

Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

01.09.2016 - 22.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoimintapotentiaalin kannalta keskeisimmät koulutus- ja kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa. Lisäksi esiselvityshankkeessa kartoitetaan pohjoiskarjalaisten toimijoiden tarvetta lähteä yhdessä kehittämään luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin koulutuksellisin keinoin. Keskeisimpien koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa hyödynnetään työpajatyöskentelyä ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksessa työpajan lisäksi haastatteluja. Alan mahdollisuuksiin ja trendeihin perehdytään yritysvierailujen kautta. Esiselvityshankkeen tuloksena saadaan selvitys millaisiin kehittämis- ja koulutustoimenpiteisiin luonnontuote- ja puutarha-alalla on kysyntää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29719

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

22.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt