Projekt
Utvecklingsprojekt - 167362

Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjoismaalla – LuoPPo

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on viestinnällä tukea luonnontuotteiden keruuketjujen kehittymistä alueellisesti kattavammaksi ja kannattavammaksi. Tämä tarkoittaa isompien tuotemäärien keräämistä ja tuotevalikoiman kasvattamista. Tähän liittyy oleellisesti poimijoiden aktivointi ja poimijoiden työn sujuvoittaminen. Toiseksi aktivoidaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia huomioimaan luonnontuotteiden mahdollisuudet metsätalouden tulonmuodostuksessa. Tällä varmistetaan hyvien keruukohteiden saamista kerääjien tietoon ja keruukohteiksi. Toimintaa suunnataan luomu-laatuisen raaka-aineen hankintaan ja ei-jokamiehenoikeudella kerättäviin tuotteisiin, joille on kasvavaa kysyntää. Luontopalvelujen osalta viestinnällä rakennetaan yhteistyötä metsänomistajien ja luontopalveluyritysten välillä sekä edistetään luonnontuotteiden käyttöä paikallisesti luontopalveluyrityksissä ja ruokapalveluissa. Keskeistä hankkeen toiminnassa on luonnontuotealan toimijoiden toimintamahdollisuuksien ja toiminnan tehokkuuden lisääminen lisäämällä tietoa ja toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa. Hankkeen hallinnoija toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167362

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner