Projekt
Utvecklingsprojekt - 8341

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA)

Helsingin Yliopisto

16.06.2015 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LUMOA-hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa. Hanke toimeenpanee Luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa alan kehitystyön painoaloiksi raaka-ainetuotannon kehittämisen, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin. Luonnontuotealan kehittämistyön tukemisen lisäksi LUMOA-hanke tehostaa Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä yhteistyötä ja ehkäisemällä päällekkäisyyksiä hanketoiminnassa, jakamalla tietoa ja hyviä käytänteitä sekä tuottamalla ratkaisuja alan kehittämistyön yhteisiin ongelmakohtiin. Hanke aktivoi elinkeinoalojen välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja yli toimialarajojen. Toiminnalla tuetaan sekä luonnontuotealan että sivuavien alojen hankkeiden tarttumista toimialojen rajapintojen yhteistyön ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin. LUMOA-hanke tekee kattavasti yhteistyötä luonnontuotealaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille. Hanke myös lisää luonnontuotealan tunnettuutta. Luonnontuotealan koordinaatiohanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Luonnonvarakeskus ja Suomen 4H-liitto ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8341

Startdatum

16.06.2015

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande koordineringsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner