Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 147373

Luonnontuotteiden ja lihan (elintarvikkeiden), kylmiön,kokoontumistilan rakentaminen sekä koneiden ja laitteiden hankinta

Kuivasjärven Eränkävijät ry

01.11.2020 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

• Rakentaa nykyaikainen riistaeläinten sekä luonnontuotteiden käsittelyyn sopiva vaatimukset täyttävä toimintatila. Varsinkin säilyvyyteen liittyvät kylmätilat ovat tärkeät. Lisäksi esim. ruhojen käsittelyn parantaminen nosturi-ja siirtämisratkaisujen osalta. • Vahvistaa tällä infralla kylän monitoimisuutta, jonka käyttäjinä laaja hyödynsaajien joukko, kaikki asukkaat Pohjois-Parkanossa voivat käyttää tiloja tarvittaessa. • lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta monien eri yhdistysten ja yhteisöjen kesken • kehittää ja luoda mahdollisuuksia harrastetoiminnalle sekä tarjota toimivia tiloja eri yhdis-tyksien, yhteisöjen ja yksityisten ja yrityksienkin tarpeisiin. • Varsinkin nuorten harrastusmahdollisuuksien, kurssien ja koulutuksien lisääminen keskeises-sä asemassa. Aiheina mm. riistankäsittely, luonnontuotteiden keräys ja käsittely, riistanhoi-toon liittyvät kerhot ja kurssit. Riistan oikeaoppinen käsittely on tärkeää tiedon ja taitojen siirtämistä nuorille sukupolville, jotka ottavat vastuuta ko. asioihin. • Kaikki laajan kyläalueen elävyyden ylläpitämiseen liittyvät toiminnot

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

147373

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner