Hanke
Utvecklingsprojekt - 34772

Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (PALKO 2)

Oulun Yliopisto

01.04.2017 - 11.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

"Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko 2)" -hanke on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön sekä Kainuun ammattioppilaitoksen yhteistyönä toteutettava hanke. Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittäminen luonnontuotealalla tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi. Erityisinä kohteina ovat luonnonkosmetiikka ja lisäravinteet sekä luonnonaineista aiheutuvat myrkytykset. Alaan liittyvää osaamista ja tietämystä tarvitaan erityisesti paikallisissa yrityksissä ja koulutus- ja tutkimuslaitoksissa, mutta hanke huomioi myös kuluttajien ja tuotteita omaan käyttöön valmistavien harrastajien tiedon ja palvelujen tarpeen. Hankkeessa kehitettävää erityisanalytiikkaa tarvitaan raaka-aineiden ja niistä tehtyjen jalosteiden tutkimukseen tuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Palko 2 hankkeessa vahvistetaan edellisessä hankkeessa (Palko 1) aloitettua luonnontuotealaan liittyvää osaamista ja valmistellaan alalle uutta koulutustarjontaa (mm. verkkokoulutus), sekä keskitytään myrkyllisten sienten ja kasvien sekä niiden myrkkyjen tunnistamiseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään kosmeettisten valmisteiden analytiikkaan liittyviä solukoemalleja, jotka toteutetaan jatkohankkeessa (Palko 3). Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta Kainuun ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

34772

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

11.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hygien
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
marknadsföring
naturprodukter
produktutveckling
säkerhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt