Projekt
Utvecklingsprojekt - 90844

Luonnontuotteiden rohdos- ja muu perinnekäyttö ja sen elvyttäminen

Itä-Suomen yliopisto

30.04.2019 - 01.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää kotimaisten luonnonkasvien, marjojen ja sienten perinnekäyttöä mm. rohdoksina ja materiaaleina ja selvittää niihin liittyvät liiketoiminnan elvyttämisen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tarkoituksena on paitsi selvittää perinnekäyttöä eri lajien osalta, myös edistää ja elvyttää luonnontuotteiden perinteistä hyödyntämistä ja samalla selvittää, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rohdoskasveilla, luonnonmarjoilla ja sienillä voisi olla uusiutuvalle biotaloudelle. Hankkeen aikana julkaistaan raportti, jossa on kuvattu keskeisimmät luonnonkasvien, sienten ja marjojen perinnekäytön muodot, ja tuodaan niitä tunnetuksi suurelle yleisölle samalla innostaen ihmisiä jatkamaan perinteisiä luonnontuotteiden käyttömuotoja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan seloste, arvio ja kooste luonnonmarjojen, sienten ja rohdosten perinnkäytön pohjalle rakentuvista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston farmasian osaston kanssa sekä Riverian kanssa. Yhteistyössä pyritään hyödyntämään yhteistyökumppanien aiemmista ao. hankkeista syntynyt osaaminen ja kokemus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

90844

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

01.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner