Hanke
Utvecklingsprojekt - 90844

Luonnontuotteiden rohdos- ja muu perinnekäyttö ja sen elvyttäminen

Itä-Suomen yliopisto

30.04.2019 - 29.09.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää kotimaisten luonnonkasvien, marjojen ja sienten perinnekäyttöä mm. rohdoksina ja materiaaleina ja selvittää niihin liittyvät liiketoiminnan elvyttämisen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tarkoituksena on paitsi selvittää perinnekäyttöä eri lajien osalta, myös edistää ja elvyttää luonnontuotteiden perinteistä hyödyntämistä ja samalla selvittää, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rohdoskasveilla, luonnonmarjoilla ja sienillä voisi olla uusiutuvalle biotaloudelle. Hankkeen aikana julkaistaan raportti, jossa on kuvattu keskeisimmät luonnonkasvien, sienten ja marjojen perinnekäytön muodot, ja tuodaan niitä tunnetuksi suurelle yleisölle samalla innostaen ihmisiä jatkamaan perinteisiä luonnontuotteiden käyttömuotoja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan seloste, arvio ja kooste luonnonmarjojen, sienten ja rohdosten perinnkäytön pohjalle rakentuvista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston farmasian osaston kanssa sekä Riverian kanssa. Yhteistyössä pyritään hyödyntämään yhteistyökumppanien aiemmista ao. hankkeista syntynyt osaaminen ja kokemus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

90844

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

29.09.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt