Projekt
Utvecklingsprojekt - 49693

Luonnossa on mahdollisuuksia

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

01.08.2017 - 10.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luonnossa on mahdollisuuksia -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden tietämystä luonnosta ja luonto-alan yrittäjyydestä, tiivistää hankealueen ja muiden alueiden luontoalan toimijoiden sekä eri sidosryhmien yhteis-työtä, aktivoida yrittäjyyteen sekä lisätä alan yrittäjien osaamista. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää kestä-vää ja kustannustehokasta retkeilyreitistöjen kunnostusmenetelmää. Hankkeessa rakennetaan luontoalan toimijoiden verkostoa, kartoitetaan yrittäjyydestä kiinnostuneita ja kerätään yritysideoita, järjestetään työpajoja, benchmarking-matkoja, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja sekä tehdään oppilaitosvierailuja. Hankkeessa testataan uudenlaista tapaa retkeilyreitistöjen kunnostamiseen sekä valmistel-laan laajempi kehittämishanke. Hanke toimii Pirityiset ry:n alueella ja kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, koululaiset, luontoalan yrittäjät ja alan yritystoiminnasta kiinnostuneet, kehittäjät ja muut sidosryhmät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49693

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

10.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner