Hanke
Utvecklingsprojekt - 9034

Luonnosta turvaa -hanke

Pohjois-Karjalan Martat ry

09.08.2015 - 30.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen ja kotivara-ajatteluun. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan toimintaa, jolla lisätään yhteisöllisyyttä ja kannustetaan ihmisiä mukaan hyödyntämään luonnontuotteita. Kehitetty toimintamalli on hankkeen jälkeen muidenkin käytettävissä ja tuotettua neuvontamateriaalia on kaikkien saatavilla mm. nettisivuilla. Hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden keräämiseen liittyvää neuvontaa ja kursseja. Kotitarveviljelyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi toteutetaan laatikkoviljelymalleja sekä helppohoitoisia yhteisiä hyötykasviviljelyksiä. Hankkeen aikana tuotetaan selkokielistä neuvontamateriaalia. Hankkeen aikana testataan myös uudenlaisia etäneuvonnan malleja ja tuotetaan sähköisiä neuvontamateriaaleja. Kolmanneksi toteutetaan yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin toteutettuja näkyvyystempauksia, tapahtumia sekä viljely- ja koristekasveja hyödyntäviä yhteisöllisiä teoksia. Luonnontuotteiden kerääminen tarjoaa tilaisuuksia yhteisöllisyyden lisäämiseen, mutta myös mahdollisuuden lisätoimeentuloon. Luonnontuotteiden keruun ja kotitarveviljelyn lisäämisen tarve liittyy myös ruokaturvallisuuteen poikkeustilanteissa. Toimintaan haetaan mukaan eri-ikäisiä, myös erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Kohderyhmän muodostavat asukas-, kylä- ja marttayhdistykset, maa- ja kotitalousnaiset, nuoret, työttömät, maahanmuuttajat ja hoivakotiyhteisöt asukkaineen. Yleisötapahtumilla tavoitetaan seudun asukkaita ja tuotetulla sähköisellä materiaaleilla aiheesta kiinnostuneita henkilöitä myös muualla. Materiaalit ovat käytössä hankkeen jälkeen Marttajärjestön neuvonnassa koko Suomessa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Martat ry, Pro Agria Pohjois-Karjala ry/Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliitton Joensuun kulttuuriyhdistys ry. Hankkeen aikana yhteistyökumppaneiksi haetaan myös oppilaitoksia ja yhdistyksiä, jotka toimivat nuorten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9034

Aloituspäivämäärä

09.08.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

naturprodukter
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt