Hanke
Utvecklingsprojekt - 74072

Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla-esiselvityshanke

Härmien Kehittämisyhdistys ry

31.08.2018 - 22.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla-esiselvityshankkeessa tullaan kartoittamaan Kauhavan kulttuurihistoriallisesti ja luontoympäristöltään merkittävät kohteet ja suunnittelemaan näiden pohjalta erilaisia kulttuuriperintöreitistöjä. Samoin hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan matkailijoita varten erilaiset kävely- ja pyöräreitit mukaanlukien esim. laavut ja luontopolut. Kartoituksessa huomioidaan jo olemassa olevat sekä suunnitellaan uusia reittejä. Osana kartoitusta selvitetään reittien opasteet ja niiden kunto. Kulttuuriperintöreitistöt palvelevat sekä paikallisten asukkaiden kuntoliikuntatarpeita, että vastaavat myös alueen matkailutoiminnan kehittämistarpeeseen. Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin tehtävällä mobiilisovelluksella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74072

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

22.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

må bra-turism
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt