Hanke
Investering - 139320

Luonto virkistää 2

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

13.07.2020 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kylillä ja maaseututaajamissa pääasiassa vapaaehtoisvoimin järjestettävällä harrastustoiminnalla on tärkeä yhteisöllinen merkitys. Monet tapahtumat ja harrastukset edellyttävät asianmukaisia kokoontumis- ja huoltotiloja. Mansikan kehittämisstrategiassa Laadukas vapaa-aika ja asuminen on nostettu yhdeksi kolmesta rahoituksen painopisteestä. Harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää kaikille ikäryhmille ja luonnon voimaannuttava merkitys tiedetään ja tunnustetaan. Luonto Virkistää -teemahankkeella avataan rahoitushaku, jolla vastataan edellä mainittuun painopiste 2:n toimenpiteeseen ja mahdollistetaan asuinympäristön monipuolinen virkistyskäyttö ja edistetään luontomatkailukohteiden vetovoimaisuutta. Hanketta rahoitetaan maaseuturahastosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

139320

Aloituspäivämäärä

13.07.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt