Projekt
Investering - 14653

Luonto Virkistää

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

29.02.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylillä ja maaseututaajamissa pääasiassa vapaaehtoisvoimin järjestettävällä harrastustoiminnalla on tärkeä yhteisöllinen merkitys. Monet tapahtumat ja harrastukset edellyttävät asianmukaisia kokoontumis- ja huoltotiloja. Mansikan kehittämisstrategiassa Laadukas vapaa-aika ja asuminen on nostettu yhdeksi kolmesta rahoituksen painopisteestä. Harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää kaikille ikäryhmille ja luonnon voimaannuttava merkitys tiedetään ja tunnustetaan. Luonto Virkistää -teemahankkeella avataan rahoitushaku, jolla vastataan edellä mainittuun painopiste 2:n toimenpiteeseen ja mahdollistetaan asuinympäristön monipuolinen virkistyskäyttö ja edistetään luontomatkailukohteiden vetovoimaisuutta. Hanketta rahoitetaan maaseuturahastosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14653

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner