Hanke
Utvecklingsprojekt - 178841

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.03.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja taidot kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa kulttuuriperintöä kasvavat. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueiden kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa hyvinvointimatkailun palvelutuotannossa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178841

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt