Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 103592

Luontoliikuntaa Lemussa – metsässä, merellä ja maantiellä

Kolkankävijät ry

04.09.2019 - 13.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella pyritään lisäämään monipuolista lähi- ja luontoliikuntaa Maskussa sekä lisäämään tietoisuutta näiden harrastamismahdollisuuksista. Reitit tutustuttavat myös alueen, erityisesti Lemun, historiaan. Osin hankkeessa kunnostetaan ja kehitetään olemassa olevia rakenteita ja osin luodaan uusia mahdollisuuksia. Kolkanpolun osalta kyse on luontoreitistä, Kuurnanpään ja melontareitin avulla hyödynnetään merellisen Maskun potentiaalia ja pyöräilyreitti tutustuttaa Lemun kulttuurimaisemaan ja keskiaikaiseen tieverkkoon. Päähakijana toimii partiolippunta Kolkankävijät ry ja hanketta toteuttavat myös kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ja MLL Lemun yhdistys

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

103592

Aloituspäivämäärä

04.09.2019

Loppumispäivämäärä

13.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt